Cymraeg

Ein dyled i’r Diwygiad Protestannaidd

Y Parchedig Gethin Rhys yn trafod ‘Ein dyled i’r Diwygiad Protestannaidd’.

Advertisements

Llanw a Thrai

Gan Eirlys Roberts (Pugh Owen gynt). Rhyw fin nos yn y flwyddyn 1890 roedd dau fwynwr, ar eu ffordd adref i Lanfachreth, yn cerdded llwybr uwch Cwm Mynach. Roedden nhw wedi treulio’r dydd yn chwilio am aur ar y Garn…. Read More ›