Cymraeg

Ysgrifennydd y Cabinet dros Gyllid Mark Drakeford: Cymru a Brexit

Cymru a Brexit, Ysgrifennydd y Cabinet dros Gyllid Mark Drakeford sy’n trafod.

Advertisements

Llanw a Thrai

Gan Eirlys Roberts (Pugh Owen gynt). Rhyw fin nos yn y flwyddyn 1890 roedd dau fwynwr, ar eu ffordd adref i Lanfachreth, yn cerdded llwybr uwch Cwm Mynach. Roedden nhw wedi treulio’r dydd yn chwilio am aur ar y Garn…. Read More ›