Adolygiad: Bwyd

india-2731817_640

                                        Adolygiad gan Fabio Lewis

Enw: Rasoi Indian Kitchen

Ble: Pontlliw, Abertawe

Math o fwyd a weinir: Bwyd Indiaidd

Awyrgylch: Croesawgar a chyfeillgar iawn

Gwasanaeth: Safon uchel iawn

Beth Gawsoch i Fwyta: Madarch Garlleg i ddechrau, yna Massala Cig Oen a floater coffi i orffen

Barn ar y bwyd: Roedd y bwyd yn fendigedig, wedi ei goginio yn ffres a’i gyflwyno’n arbennig o dda

Dychwelyd yma ai peidio: Byddaf yn sicr o ddod yn ôl

Marciau allan o 10: 10

Advertisements


Categories: Cymdeithas

%d bloggers like this: