Her yr Haf: Taith Rygbi Cymru i Hemisffer y De

field-1255326_640

Er bod holl sylw caredigion rygbi yng Nghymru ar daith y Llewod yn Seland newydd ar hyn o bryd, rhwydd yw anghofio fod carfan Cymru wedi teithio hefyd i ‘wlad y cwmwl gwyn hir,’ i baratoi at wynebu Tonga a Samoa. Yn Auckland y bydd gêm Cymru vs Tonga yn digwydd, cyn i’r garfan symud ymlaen i Apia yn Samoa.

Gan fod Warren Gatland a Rob Howley ynghlwm wrth ddyletswyddau’r Llewod mae Robyn McBride wedi camu allan o’i rôl arferol fel hyfforddwr blaenwyr Cymru i gymryd y prif awenau.

Anodd gwybod beth sydd i’w ddisgwyl gan Gymru ym mhegwn y de yr haf hwn. Os colli un neu’r ddwy gêm, mi fydd yr esgusodion hynny fod 12 o brif chwaraewyr Cymru gyda’r Llewod ac eraill megis Jake Ball a Bradley Davies wedi eu hanafu, yn cael eu defnyddio i esgusodi’r colledion. Ond, os yw Cymru o ddifrif am gamu ymlaen a llwyddo i gystadlu gyda’r goreuon yn y byd, mi fydd yn rhaid  ennill y gêmau hyn. Os eu colli mae’n codi cwestiynau mawr am strwythurau’r WRU a rygbi ar lawr gwlad yng Nghymru; h.y. nid yw’r dyfnder dwys sydd ei angen ar rygbi Cymru yn cael ei ddatblygu. Er mai gwlad fach yw Cymru gwlad fechan yw Seland Newydd hefyd.

Felly, mae’n wirioneddol hanfodol fod Cymru’n perfformio’n dda yr haf hwn; mae’n gyfle i feithrin y talentau hynny fydd, gobeithio, yn bwydo i mewn i rygbi Cymru dros y blynyddoedd nesaf. Mae ’na faswyr newydd i herio Dan Biggar, Sam Davies ac Owen Williams, asgellwyr i fygwth dominyddiaeth George North yn ei safle – Steff Evans a Keelan Giles. Uchel yw’r parch, yn ôl y sôn, i’r ail reng 21 oed, Seb Davies.  Ac wrth gwrs mae yna dalent a phwll dwfn iawn o allu yng Nghymru yn safle’r rhif 7.  Thomas Young ac Ellis Jenkins a Josh Navidi ar y daith, a’r dawnus James Davies wedi ei adael gartre, heb anghofio Sam Warburton a Justin Tipuric ar daith y Llewod. Pe bai Cymru ond yn gallu meithrin y math yma o dalent ym mhob safle!

Felly, efallai mai bach fydd diddordeb nifer o gefnogwyr rygbi Cymru yn y daith hon, gan fod yr enwau mawr ar ddyletswydd gyda’r Llewod, ond mae’r perfformiad a’r canlyniadau yn hollbwysig i ddatblygiad y gêm yng Nghymru.  Mae’r tîm cenedlaethol wedi aros yn ei unfan ers rhai blynyddoedd bellach, mae angen syniadau newydd a gwaed newydd, a’r unig obaith ar hyn o bryd, heb newid y tîm hyfforddi ( a ’dyw hynny ddim yn debygol tan ar ôl Cwpan y Byd 2019) yw y bydd y chwaraewyr ifainc, wrth wynebu Tonga  a Samoa, yn perfformio i’r fath raddau fel nas gellir eu hanwybyddu mwyach pan ddaw gêmau’r hydref a’r Chwe Gwlad y flwyddyn nesaf.

Nid yw hanes Cymru o deithio yn yr haf heb eu prif chwaraewyr wedi bod yn un llwyddiannus yn ystod y blynyddoedd diwethaf. Taith ddigon anghyffyrddus fu hi yn Siapan bedair blynedd nôl: ennill 22-18 yn y prawf cyntaf a cholli am y tro cyntaf erioed i Siapan, o  23-8, yn yr ail.  Dim ond amser a ddengys ai anghyffyrddus fydd taith haf arall, heb graidd y tîm cyntaf.

Mae’r tîm ar gyfer Tonga ddydd Gwener (6.30am amser Cymru) wedi ei ddewis:

  1. Gareth Anscombe (Gleision Caerdydd), 14. Alex Cuthbert (Gleision Caerdydd), 13. Scott Williams (Scarlets), 12. Jamie Roberts (Harlequins, capten), 11. Steffan Evans (Scarlets), 10. Sam Davies (Gweilch), 9. Gareth Davies (Scarlets), 8. Josh Navidi (Gleision Caerdydd), 7. Thomas Young (Wasps), 6. Aaron Shingler (Scarlets), 5. Seb Davies (Gleision) 4. Cory Hill (Dreigiau) 3.Thomas Francis (Exeter Chiefs), 2. Kristian Dacey (Gleision Caerdydd), 1.Nicky Smith (Gweilch).

Mi fydd Cymru yn herio Samoa wythnos yn ddiweddarach ar 23ain Mehefin.

Yr her i Gymru yw perfformio a dangos fod y dyfnder wrth gefn yn tyfu. Does dim ond rhaid edrych ar daith y Llewod i weld y fath ddyfnder a geir yn rygbi Seland Newydd.  Gwych o beth petai Cymru’n gallu cyrraedd hanner y dyfnder hynny!

Advertisements


Categories: Cymraeg

%d bloggers like this: