Cymru a Ewro 2016

Ewro 2016

Y darlledwr a chyn bêl-droediwr Clwb Pêl-droed y Bont, Trystan ab Ifan, sy’n bwrw golwg dros ragolygon Cymru ar drothwy Ewro 2016.

Colli 3-0 yn erbyn Sweden, arwydd o’r hyn sydd i ddod yn Ewro 2016?

Trystan: Bydd hi’n stori wahanol ddydd Sadwrn yn erbyn Slofacia. Mae’n debyg bod Osian Roberts wedi gweud bod paratoadau manwl wedi eu gwneud, yn barod, i bob gem, felly twymo’r coesau odd hi ddydd Sul, ne fel o’n i arfer neud yn y Bont ers talwm rhwtad cyflym i bob morddwyd gyda’r “wintergreen oil”.  Yn y tabl rhagdybiaethau sgor dwi’n neud gyda ffrindiau, dwi’n neud hon yn 1-0 i Gymru….gem Rwsia bydd yr un dyngedfennol yn fy marn i.

 

Gadael Emyr Huws allan o’r garfan- penderfyniad iawn?

Trystan: Ma mwy o brofiad gyda Dave Edwards, a ma fe wedi sgorio mwy o goliau,felly yn syml ‘Na.’  Dwi’n cydymdeimlo gyda’r unigolyn wrth gwrs.

A ddaw Cymru drwy’r grwp?

Trystan: Gwnewn, ond ma da fi deimlad taw gem Rwsia fydd yr un dyngedfennol; er mwyn Duw gobeithio na chewn ni re-run o 2003.  Dwi’n rhagweld os gewn ni dri phwynt o’r gemau, yna fe ewn ni drwyddo.  Ond dylid byth anelu at gael tair gem gyfartal i hawlio’r tri phwynt hwnnw.

Cymru vs Lloegr: ennill, colli, neu gem gyfartal?

Trystan: Colli dwi’n credu, ond yna dwi wedi darogan buddugoliaeth i Gymru o 4-0 yn y tabl rhagdybiaethau dwi wedi son amdano yn barod!! ;-))

Pa mor bell all Cymru fynd yn y gystadleuaeth?

Trystan: beth oedd gyda’r gwybodusion i ddweud tua’r adeg yma ar drothwy rhai o bencampwriaethau y gorffennol, er enghraifft adeg enillodd Denmarc yn ’92 a Groeg yn 2004…………?

 Chwaraewr allweddol i Gymru, ar wahan i Bale?

Trystan: Hal Robson Kanu a Joe Allen……..Allen oherwydd ei allu i gadw meddiant a pha mor gyffyrddus ma fe ar y bel.  Hal yn cadw’r amddiffynwyr yn brysur sy’n rhoi’r cyfle i Bale.

Chwaraewr o wlad arall i gadw llygad arno yn y gystadleuaeth?

Trystan: Ronaldo yn naturiol i Bortiwgal, ond o fewn y grwp Marek Hamsik i Slofacia.  Ma Rwsia wedi colli eu chwaraewr gorau i anaf, a does neb yn sefyll allan i Loegr i fod yn onest. Ahem!

Y wlad a’r bwyd gorau o holl wledydd Ewro 2016?

Trystan: Allai ddweud yn unionsyth pa ddwy wlad sydd a’r bwyd gwaethaf…Slofacia a’r Weriniaeth Siec. Fel un sydd wedi bod ym Mhortiwgal eleni yn barod ac fel Cardi balch, rhai i fi fynd am y wlad honno, hynny yw cyfuniad o flas y bwyd a’r prisiau cystadleuol ;-))

Y wlad a’r ddiod orau (o holl wledydd…)?

Trystan: Heb os, Y Weriniaeth Siec a’i lagyrs, Staropramen a Pilsner Urquell yn arbennig. Dwi hefyd yn ffan mowr iawn o flas aniseed, felly ma Ricard a ia Ffrainc wastod yn taro deuddeg.

 Ennillwyr Ewro 2016

Trystan: Mae’r Almaen wastod yn mynd i fod yna rywle. Mae’n debyg fod Sbaen wedi colli yn erbyn Georgia yn un o’i gemau cyfeillgar yn ddiweddar, felly dwi ddim rhy siwr amdanyn nhw.  Ffrainc yn mynd i fod yna hefyd rywle, yn enwedig gyda’i mantais o chwarae adre. Ond dwi’n mynd am Yr Almaen.

Advertisements


Categories: Society / Cymdeithas

%d bloggers like this: