Adolygiad – Hangmen gan Martin McDonagh

Theatre

 

 

 

 

 

Ceri Williams ac Elen Miles sy’n adolygu gwaith diweddaraf y dramodydd Eingl-Wyddelig Martin McDonagh, Hangmen. Mae’r ddrama yn rhedeg yn Wyndham’s Theatre, Llundain tan 5 Mawrth 2016, a bydd hefyd yn ymddangos mewn sinemau ar draws Cymru ar 3 Mawrth 2016*

Hangmen gan Martin McDonagh

Drama yw hon am Harry, yr ail grogwr gorau ym Mhrydain.

A hithau’n 1965 mae Harry wedi ymddeol ac yn gweithio fel tafarnwr yn Oldham, pan ddaw’r newyddion fod crogi wedi ei ddiddymu.  Yn sgil y newyddion daw hel atgofion, brolio, anturiaethau a dogn gref o hiwmor tywyll.

Dyma ddrama wreiddiol iawn sy’n syndod o effeithiol am dynnu’r gynulleidfa fewn.  Teimlwn fy mod wedi fy nghydio yn llwyr.   Mae’r gwahanol gymeriadau wedi’u portreadu’n dda iawn.  David Morrisey yw’r prif actor, yn portreadu’r hangman, Harry.

Mae ei berfformiad yn dda iawn, er mae tueddiad ganddo i weiddi gormod ar adegau, efallai ei fod yn dangos ei gymeriad byrbwyll.

Mae Johnny Flynn hefyd yn wych ac yn hynod o egniol fel yr ymwelydd ifanc i’r dafarn.  Mae’n chwarae rhan Mooney, sy’n gymeriad dirgel.

Mae yna agweddau trawiadol iawn i’r llwyfannu.   Mae dechrau’r ail ran, lle mae Mooney mewn caffi gyda chymeriad arall, yn hynod dda.  Mae’r olygfa yn cael ei gollwng i lawr o ben y llwyfan.

Yn fy nhyb i, mae’r ddrama efallai yn awgrymu na ddylid dod a chrogi yn ei ol.  Mae yna son fod anghyfiawnder posibl wedi digwydd a dyn di-euog wedi ei grogi.

Mae’n dangos cyfnod y 60au yn effeithiol.  Mewn ffordd, mae’n darlunio cyfnod sy’n agosach i’n syniad o’r 50au, o ran agweddau moesol, a diffyg rhyddid i fenywod.  Mae Harry, er enghraifft, ag agwedd nawddoglyd tuag at ei wraig.

Mae elfennau o gomedi, mae’n ddrama gref, gyda chymeriadau comic.  Mae hefyd ychydig o chwarae ar eiriau fel crogi (‘hanging..’).

Es i’r Young Vic ychydig o flynyddoedd yn ol i weld drama arall gan Martin McDonagh, The Beauty Queen of Leenane ac roedd honno yn fwy caled ond hefyd wedi ei llwyfannu’n dda iawn, gyda hyd yn oed glaw ar y set.  Fel Hangmen roedd tyndra ac roedd y sgwennu’n dda iawn.

Enillodd Hangmen wobrau yn y Critics’ Circle Theatre Awards fis diwethaf a’r un awdur, Martin McDonagh, oedd yn gyfrifol am y ffilm gomedi, In Bruges.

Mae’n braf gweld dramau newydd, dawnus a gwreiddiol.  Mae mwy o bwyslais yn y West End ar sioe gerdd ac atgyfodi hen ddramau fel arfer.  Mae’n arwydd da ei bod am gael ei dangos mewn sinemau, gan mai dim ond y  dramau mwyaf llwyddiannus sy’n cael y cyfle hynny.

I grynhoi, mae hi’n stori ddifyr a phwnc annisgwyl, gyda chymeriadau credadwy.  Roedd hi’n dda gweld yr 1960au a phortread o fyd oedd yn newid, wrth i grogi ddod i ben a theimlad o ansicrwydd ddod yn ei sgil.

*Darlledir y ddrama ar sgrin mewn sinemau a theatrau yn Aberystwyth, Caerfyrddin, y Gelli Gandryll, Llanfair-ym-Muallt, Llanelli, Merthyr vale, Ystradgynlais, Caerdydd a nifer helaeth o leoliadau eraill.

 

Advertisements


Categories: Erthyglau Cymraeg

%d bloggers like this: